ไร่อ้อยไร่อ้อย
  • วิธีปลูกและเก็บเกี่ยว (Sugar Plantation and Cane Cultivation)

         การเตรียมดิน ไถสับวัชพืช ปรับพื้นที่ และไถพลิกดิน                                                                  การปลูก
  
             


                                                                                                    การเก็บเกี่ยว
                                                                

 
  • การส่งเสริมเกษตรกร  


นโยบาย
           ระบบการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในประเทศไทยนั้น ถือเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล ให้เติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน โดยที่โรงงานน้ำตาล จะให้การสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ในการปลูกและบริหารจัดการแปลงอ้อย เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมด้านเงินทุนกู้ยืมต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย สามารถปลูกอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตสูงสุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อนาคตของครอบครัวที่สดใสและมั่นคงถาวร

            โรงงานน้ำตาลเกาะกง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรชาวกัมพูชา และร่วมเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้โรงงาน เพื่อการผลิตน้ำตาล การร่วมพัฒนาชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานส่งเสริมเกษตรกร KSI

 
Powered by MakeWebEasy.com