25 ตุลาคม 2557 การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน

1564 จำนวนผู้เข้าชม  | 

	25 ตุลาคม 2557 การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน  • 25 ตุลาคม 2557 การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน 
    การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 นั้น นับเป็นอีกวาระหนึ่งในการจ่ายเงินชดเชยที่บริษัทเคยปฎิบัติมาตั้งแต่ปี 2549 โดยครั้งนี้มีชาวบ้าน 18 ครอบครัวตกลงรับค่าชดเชยครอบครัวละ 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐ และมีผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคอิสระ เช่น ตัวแทนท่านฑูตสหภาพยุโรปประจำประเทศกัมพูชา Mr. Daniel Gonzalez-Levassor และ Mr. Chan Khiev ตัวแทนจากองค์กรเพื่อสังคม เช่น Oxfam เข้าร่วมพิธีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  เหตุการณ์ในวันงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้มีการเผยแพร่ข่าวในโทรทัศน์ช่อง SEATV และ CNC ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย 

Powered by MakeWebEasy.com