บทความทั้งหมด

บริษัท KPT และ KSI ร่วมกันจัดประชุมหารือกับตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายของชาวบ้านและ CLEC เพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน

ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงอัครราชทูตประจำกัมพูชา

บริษัทฯ เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน

ตัวแทนจาก KSI และ KPT ได้เข้าร่วมหารือกับตัวแทนชาวบ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาการได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน

ร่วมจับพิกัด GPS ระหว่างตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้าน

จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้าน 19 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน

บริจาคเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเทศกาลน้ำของชาวกัมพูชา

ร่วมทอดกฐินกับชาวบ้าน ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

ซ่อมถนนเข้าชุมชนสุวรรณาใบตอง ร่วมกับ Wild Aid

โครงการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนให้ชุมชนบริเวณรอบๆโรงงาน

ร่วมกับชาวบ้าน ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่สุวรรณาใบตอง

บริษัท KSI ช่วยปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง อำเภอแสรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

จัดอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่พนักงานกัมพูชา

เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง อำเภอแสรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

ที่หมู่บ้านสุวรรณาใบตอง ตำบลกันดอล อำเภอบอตุมสากอร์ จังหวัดเกาะกง โดยการบรรทุกดินลูกรัง

จัดอบรมเรื่องไข้มาลาเรียที่สถานีอนามัย ออนดงตึ๊ก อำเภอบ่อตูมซากอร์ จังหวัดเกาะกง

ร่วมทำบุญถวายต้นผ้าป่าและน้ำมันดีเซลให้กับทางวัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

Powered by MakeWebEasy.com