วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน

3878 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
บริษัท KPT และ KSI ร่วมกันจัดประชุมหารือกับตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายของชาวบ้านและ CLEC เพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยการประชุมครั้งนี้แต่ละฝ่ายได้มีการตกลงกันได้ในหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทฯจะสามารถดำเนินการเพื่อยุติกรณีพิพาทที่ดินได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากชาวบ้านและรัฐบาลกัมพูชา

Powered by MakeWebEasy.com