ปี 2557

2359 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปี 2557

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
ปี 2557
•    2 มิถุนายน 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง ทำการฉายวีดีโอเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย 


 
•    8 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่สภากาชาดสากล ประเทศกัมพูชา จำนวน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 
 
•    3 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ขององค์กร Wild Aid เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง เพื่อประชุมถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเล็กของบริษัท KSI  

         


•    8 มีนาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT ร่วมทำบุญถวายต้นผ้าป่าและน้ำมันดีเซลให้กับทางวัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง เนื่องในโอกาสที่วัดทำบุญฉลองศาลาฉัน                        


     

 
           

 

Powered by MakeWebEasy.com