2555

1719 จำนวนผู้เข้าชม  | 

2555


•    กันยายน 2555 - บริษัท KSI และ KPT จัดอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่พนักงานกัมพูชา 

     •    20 พฤศจิกายน 2555 – บริษัท KSI ช่วยปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง อำเภอแสรอำเบิล 
จังหวัดเกาะกง


     


•    ตุลาคม 2555 - บริษัท KSI และ KPT ร่วมงานขึ้นมัสยิดใหม่ ร่วมกับชาวบ้าน ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่สุวรรณาใบตอง

     

•    กันยายน 2555 - โครงการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนให้ชุมชนบริเวณรอบๆโรงงาน

     


•    2555 - ซ่อมถนนเข้าชุมชนสุวรรณาใบตอง ร่วมกับ Wild Aid 

     


•    สิงหาคม 2555 – ร่วมทอดกฐินกับชาวบ้าน ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

     


•    22 สิงหาคม 2555 – จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์


     
 

Powered by MakeWebEasy.com