16 กันยายน 2556 - บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน Wild Aid

2568 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมเพื่อสังคม

16 กันยายน 2556 - บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน  Wild Aid  • 16 กันยายน 2556 - บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน  Wild Aid ที่หมู่บ้านสุวรรณาใบตอง ตำบลกันดอล อำเภอบอตุมสากอร์ จังหวัดเกาะกง โดยการบรรทุกดินลูกรัง เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการรองพื้นเพื่อปลูกไม้ผล

Powered by MakeWebEasy.com