ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท KPT และ KSI ร่วมกันจัดประชุมหารือกับตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายของชาวบ้านและ CLEC เพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน

ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงอัครราชทูตประจำกัมพูชา

บริษัทฯ เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน

ตัวแทนจาก KSI และ KPT ได้เข้าร่วมหารือกับตัวแทนชาวบ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาการได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน

ร่วมจับพิกัด GPS ระหว่างตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้าน

จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้าน 19 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน

ในสถานประกอบการ จังหวัดตราด ประเทศไทย และบริเวณรอบๆโรงงาน KSI

พิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Success Corporate Governance)

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง ว่าด้วยเรื่องการติดตามงานการป้องกันและกำจัดไข้มาลาเรีย

การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 นั้น นับเป็นอีกวาระหนึ่งในการจ่ายเงินชดเชย

บริษัทได้มีการทำสัญญาจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทานโดยสัญญาทำเป็นภาษากัมพูชา

Powered by MakeWebEasy.com