ข่าวประชาสัมพันธ์

2558

28 -29 กรกฎาคม 2558       ประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน
 
25 พฤษภาคม 2558           ประชุมกับที่ปรึกษาชาวบ้านเรื่องขอบเขตสัมปทาน
 
05 - 06 มีนาคม 2558         ร่วมจับพิกัด GPS ระหว่างตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้าน

02 มีนาคม 2558                บริษัท KSI and KPT ร่วมกับทาง CLEC ส่งจดหมายถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558     ลงสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง
 
19 กุมภาพันธ์ 2558            ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงอัครราชทูตประจำกัมพูชา
 
14 กุมภาพันธ์ 2558            บริษัทฯ เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน  

08 - 09 มกราคม 2558        ร่วมหารือระหว่างตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้านที่กรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน
 
05 มกราคม 2558               จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้าน 19 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน 
  

2557

27 ตุลาคม 2557                 สัญญาการจ่ายเงินชดเชยเป็นภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ
 
25 ตุลาคม 2557                 การจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน
 
28 เมษายน 2557                อบรมและติดตามงานด้านสาธารณสุขการป้องกันและการระบาดของไข้มาลาเรีย
 
04 เมษายน 2557               งานเลี้ยงในงานกีฬาสีบริษัท KSI &KPT CAMBODIA ครั้งที่ 4
 
26 กุมภาพันธ์ 2557             ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอสไรอำเบิล
 
12 กุมภาพันธ์ 2557             พิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

2556

02 ตุลาคม 2556                 ติดป้ายประกาศเพื่อรณรงค์การไม่ใช้แรงงานเด็ก
 
18 - 19 กันยายน 2556         จัดอบรมเรื่องไข้มาลาเรีย
 
16 กันยายน 2556                บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน Wild Aid
 
14 กันยายน 2556                บริษัท KSI นำรถเครนเข้าช่วยกู้รถพยาบาลสไรอำเบิลที่ตกถนน
 
กรกฎาคม 2556                   ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI ตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา
 
กรกฎาคม 2556                   ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI พร้อมด้วยพนักงาน ถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่า
 
26 มกราคม 2556                ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ


2555

20 พฤศจิกายน 2555            บริษัท KSI ช่วยปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ
 
ตุลาคม 2555                      บริษัท KSI และ KPT ร่วมงานขึ้นมัสยิดใหม่
 
กันยายน 2555                    โครงการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนให้ชุมชนบริเวณรอบๆโรงงาน
 
กันยายน 2555                     บริษัท KSI และ KPT จัดอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่พนักงานกัมพูชา
 
สิงหาคม 2555                     ร่วมทอดกฐินกับชาวบ้าน ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง
 
22 สิงหาคม 2555                จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

 

2553

22 พฤศจิกายน 2553            บริจาคเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเทศกาลน้ำของชาวกัมพูชา
 
พฤศจิกายน 2553                บริษัท KPT ทำถนนทางเข้าวัดจีพาด
 
มิถุนายน 2553                     พิธีมอบกุฏิสงฆ์และอาคารเรียนเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
 
14 มิถุนายน 2553                บริษัท KSI และ KPT บริจาคเงิน ให้สภากาชาดกัมพูชา
 
เมษายน 2553                     บริษัท KSI และ KPT ร่วมมือกับ Wild Aid สร้างสะพานข้ามลำธาร


2550

มิถุนายน 2550                    สร้างสะพานและถนนทางเข้าสุวรรณาใบตอง

Powered by MakeWebEasy.com