กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 
   
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
ปี 2557

 

•    2 มิถุนายน 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง ทำการฉายวีดีโอ เรื่อง
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย 

•    8 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้แก่สภากาชาดสากล ประเทศกัมพูชา จำนวน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 

•    3 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ขององค์กร Wild Aid เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง เพื่อประชุมถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม
เล็กของบริษัท KSI 

•    8 มีนาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT ร่วมทำบุญถวายต้นผ้าป่าและน้ำมันดีเซลให้กับทางวัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอ
สไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง เนื่องในโอกาสที่วัดทำบุญฉลองศาลาฉัน

   
   
   

 
Powered by MakeWebEasy.com