กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

 
   
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
ปี 2556
 

•    16 กันยายน 2556 - บริษัท KSI ช่วยเหลือหน่วยงาน  Wild Aid ที่หมู่บ้านสุวรรณาใบตอง ตำบลกันดอล อำเภอบอตุมสากอร์ จังหวัดเกาะกง โดยการบรรทุกดินลูกรัง เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการรองพื้นเพื่อปลูกไม้ผล 

•    14 กันยายน 2556 – บริษัท KSI  นำรถเครนเข้าช่วยกู้รถพยาบาลสไรอำเบิลที่ตกถนน

• กรกฎาคม 2556 – ผู้จัดการทั่วไป บริษัท KPT & KSI  ตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองชา ตำบลดองแปง อำเภอ
สไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง 

•    26 มกราคม 2556 – ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง  อำเภอแสรอำเบิล
จังหวัดเกาะกง สนับสนุนโดยองค์กรมะหลูบตาปาง จังหวัดกำปงโสม และ บริษัท KPT

   
   
   

 
Powered by MakeWebEasy.com