กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555

 
 
   
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
ปี 2555

 

•    20 พฤศจิกายน 2555 – บริษัท KSI ช่วยปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านเปรียมกรอบ ตำบลดองแปง อำเภอแสรอำเบิล จังหวัดเกาะกง 

•    ตุลาคม 2555 - บริษัท KSI และ KPT ร่วมงานขึ้นมัสยิดใหม่ ร่วมกับชาวบ้าน ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่สุวรรณาใบตอง

•    กันยายน 2555 - โครงการปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อนให้ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน

•    2555 - ซ่อมถนนเข้าชุมชนสุวรรณาใบตอง ร่วมกับ Wild Aid 

• สิงหาคม 2555 – ร่วมทอดกฐินกับชาวบ้าน ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

•    22 สิงหาคม 2555 – จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

    
Powered by MakeWebEasy.com