มิถุนายน 2550 - สร้างสะพานและถนนทางเข้าสุวรรณาใบตอง
22 มกราคม 2558 (1,824 คน)

  • มิถุนายน 2550 -สร้างสะพานและถนนทางเข้าสุวรรณาใบตอง