เมษายน 2553 สร้างสะพานข้ามลำธาร
22 มกราคม 2558 (1,814 คน)

  • เมษายน 2553 สร้างสะพานข้ามลำธาร