มิถุนายน 2553 พิธีมอบกุฏิสงฆ์และอาคารเรียนเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
22 มกราคม 2558 (1,728 คน)

  • มิถุนายน 2553 พิธีมอบกุฏิสงฆ์และอาคารเรียนเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์การศึกษา ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง