14 มิถุนายน 2553 บริษัท KSI และ KPT บริจาคเงิน ให้สภากาชาดกัมพูชา
22 มกราคม 2558 (1,417 คน)
 
  • 14 มิถุนายน 2553 บริษัท KSI และ KPT บริจาคเงิน ให้สภากาชาดกัมพูชา จำนวน 20,000 ดอล์ล่าสหรัฐ