ตุลาคม 2555 - บริษัท KSI และ KPT ร่วมงานขึ้นมัสยิดใหม่
22 มกราคม 2558 (1,879 คน)

  • ตุลาคม 2555 - บริษัท KSI และ KPT ร่วมงานขึ้นมัสยิดใหม่ ร่วมกับชาวบ้าน ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่สุวรรณาใบตอง