กรกฎาคม 2556 – ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI พร้อมด้วยพนักงาน ถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่า
22 มกราคม 2558 (2,269 คน)

  • กรกฎาคม 2556 – ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI พร้อมด้วยพนักงาน ถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง และมอบอิฐประสานให้กับทางวัดกองชา จำนวน 800 ก้อน เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป