กรกฎาคม 2556 – ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI ตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา
22 มกราคม 2558 (2,296 คน)

  • กรกฎาคม 2556 – ผู้จัดการทั่วไป KPT & KSI  ตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง