18 -19 กันยายน 2556 บริษัท KSI และ KPT
22 มกราคม 2558 (1,884 คน)

  • 18 -19 กันยายน 2556 บริษัท KSI และ KPT จัดอบรมเรื่องไข้มาลาเรียที่สถานีอนามัย ออนดงตึ๊ก อำเภอบ่อตูมซากอร์ จังหวัดเกาะกง