8 มีนาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT
22 มกราคม 2558 (1,682 คน)
 
  • 8 มีนาคม 2557 ตัวแทนบริษัท KSI และ KPT ร่วมทำบุญถวายต้นผ้าป่าและน้ำมันดีเซลให้กับทางวัดกองชา ตำบลดองแปง อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง เนื่องในโอกาสที่วัดทำบุญฉลองศาลาฉัน