2 ตุลาคม 2556 – ติดป้ายประกาศเพื่อรณรงค์การไม่ใช้แรงงานเด็ก
22 มกราคม 2558 (2,118 คน)

  • 2 ตุลาคม 2556 – ติดป้ายประกาศเพื่อรณรงค์การไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการ
    จังหวัดตราด ประเทศไทย และบริเวณรอบๆโรงงาน KSI

เนื้อหาอื่นๆ