26 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
22 มกราคม 2558 (1,271 คน)

  • 26 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง
    ว่าด้วยเรื่องการติดตามงานการป้องกันและกำจัดไข้มาลาเรีย การเจาะเลือดตรวจหา เชื้อมาลาเรียและการแจกมุ้งชุบน้ำยาป้องกันยุงลาย 
เนื้อหาอื่นๆ