5-6 มีนาคม 2558 ร่วมจับพิกัด GPS ระหว่างตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนชาวบ้าน
15 มิถุนายน 2558 (1,722 คน)

ตัวแทนจาก KPT Co.,Ltd. & KSI Co.,Ltd. ได้ร่วมเดินสำรวจและจับพิกัด GPS พื้นที่สัมปทาน กับตัวแทนจากชาวบ้านและตัวแทน/ที่ปรึกษาของชาวบ้าน  
 
เนื้อหาอื่นๆ