5 มกราคม 2558 จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้าน 19 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน
12 มิถุนายน 2558 (1,089 คน)


 
KPT Co.,Ltd. & KSI Co.,Ltd. จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สัมปทาน  โดยครั้งนี้มีชาวบ้านจำนวน 19 ครอบครัว ตกลงรับค่าชดเชยครอบครัวละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เนื้อหาอื่นๆ