2550
16 กุมภาพันธ์ 2558 (815 คน)


•    มิถุนายน 2550 - สร้างสะพานและถนนทางเข้าสุวรรณาใบตอง