2553
16 กุมภาพันธ์ 2558 (727 คน)

•    22 พฤศจิกายน 2553 - บริจาคเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเทศกาลน้ำของชาวกัมพูชา 

   


•    พฤศจิกายน 2553 – บริษัท KPT ทำถนนทางเข้าวัดจีพาด

   


•    14 มิถุนายน 2553 บริษัท KSI และ KPT บริจาคเงิน ให้สภากาชาดกัมพูชา จำนวน 20,000 ดอล์ล่าสหรัฐ

   


•    มิถุนายน 2553 พิธีมอบกุฏิสงฆ์และอาคารเรียนเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์การศึกษา ณ วัดกองชา ตำบลดองแปง 
อำเภอสไรอำเบิล จังหวัดเกาะกง

   


•    เมษายน 2553 บริษัท KSI และ KPT ร่วมมือกับ Wild Aid สร้างสะพานข้ามลำธาร 

   
 
•    ปี 2553 - ปรึกษากับ และสร้างถนนให้ชุมชน